Adatvédelmi tájékozató, szabályzat, elveink
A GLOBAL EXICOR Kft, a www.bagatech.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az adatok kezelője a GLOBAL EXICOR Kft (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 43. B. ép.). Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2013. november 20. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Adatkérés
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

 

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét, telefonszámát, valamint a vállalatára vonatkozó adatokat: kiemelten szükséges a regisztrációhoz.
 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk: kiemelten szükséges a regisztrációhoz

A regisztrációs folyamat során megadott adatokat a GLOBAL EXICOR Kft, mint üzemeltető a következők figyelembe vételével kezeli:

 • A regisztráció során megadott adatok és keletkező személyes információk (belépőjegy vonalkódja) illetéktelenek általi hozzáférése az informatikai rendszer biztonságos üzemelése érdekében védett.
 • A regisztráció során megadott adatokat a GLOBAL EXICOR Kft jogosult a támogatók, kiállítók, médiapartnerek tudomására hozni, az adatokból statisztikákat készíteni
 • GLOBAL EXICOR Kft jogosult a regisztrációkor használt e-mail címeket végfelhasználói tájékoztatás céljából mind saját célra, mind partnerei számára elérhetővé tenni.
 • Marketing és egyéb célokból  Üzemeltető jogosult az adatokból keletkező statisztikákat nyilvánosan felhasználni, alkalmazni, amennyiben a statisztika semmilyen olyan adatot nem tartalmaz, melyből a regisztráló személy egyértelműen beazonosítható.


A kezelt adatok köre
A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó IP-címe, látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

 

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Az Üzemeltető kéri, hogy "Kiskorúak" - a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti - jogügyleteket (regisztráció vagy más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;
 • statisztikákhoz és kimutatásokhoz
 • kiállító, média és egyéb partnereink, szponzoraink felé információ szolgáltatás céljából
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • felhsználói regisztrációból következő belépőjegyek eljuttatása.

 

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, csak ha ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

 

A regisztrációkor megadott adatokat az Üzemeltető felhasználja marketing és statisztikai célokra, valamint ezen adatokat biztosítja a Kiállításon részt vevők partnerek számára, amennyiben a kiállítón keresztüli regisztráció történik.


Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 
Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai, a kiállítói regisztráción keresztül regisztrálók esetén a Kiállítók munkatársai, valamint a fejlesztés és tesztelés, hibajavítás idejére a Készítő munkatársai férhetnek hozzá.

 

Készítő Üzemeltetővel fennálló hatályos szerződésében foglaltak szerint teljes körű titoktartási kötelezettséggel kezeli az Üzemeltető által tárolt mindennemű adatot, beleértve a Weblapon tárolt személyes adatokat egyaránt.

 

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 
A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: : 2030 Érd, Aszfaltozó utca 43. B. ép.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: : 2030 Érd, Aszfaltozó utca 43. B. ép.), illetve a(z)  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

 

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított 8 munkanapon belül kerül sor. A felhasználó adatainak törlését abban az esetben kezdeményezheti, ha még nem vette igénybe a regisztráció végigvitelével járó szolgáltatást, vagyis nem használta fel belépőjegyét.

 

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
 
Adatbiztonsági intézkedések
Az Üzemeltető a személyes adatokat a Parola Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/B. fsz.1, www.parola.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.
 
Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

 

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.